poniedziałek, 20 grudnia 2010

Ministerstwo Gospodarki zaufało Fresh Studio

Wyżej trafić nie mogliśmy. Samo Ministerstwo Gospodarki powierzyło nam przygotowanie nowego logo KPR, czyli Krajowego Programu Reform. Do tego doszło opracowanie graficzne trzech broszur w temacie "Europa 2020". Warto dodać, że owe broszury zostały wydrukowane na papierze w 100% pochodzącym z makulatury, a także zostały opracowane w wersji elektronicznej. Całość w dwóch językach - polskim i angielskim.