poniedziałek, 31 stycznia 2011

Kreujemy wewnętrzny wizerunek Enea Operator

Enea Operator - dostawca energii, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Enea, powierzył nam wewnętrzną promocję, zaplanowanych na ten rok projektów. Jesteśmy odpowiedzialni za oprawę graficzną kampanii: "2011 Rok projektów". O zbliżających się zmianach w Enea Operator, pracowników informować będą nowe kreacje graficzne w postaci m.in. plakatów, broszur, listów, infografik itp. Cieszymy się ze stawianych przed nami zadań, a także z samej współpracy, która przebiega w sympatycznej i kreatywnej atmosferze.